Visszavásárlási lehetőség

A bérlő a későbbiekben visszavásárolhatja az ingatlant. Ez a visszavásárlási jog a tulajdonjog-bejegyzés ranghelyének alapjául szolgáló kérelem iktatási dátumát követő 6. hónap első napjától a tulajdonjog-bejegyzés ranghelyének alapjául szolgáló kérelem iktatási dátumát követő 72. hónap utolsó napjáig él akkor is, ha az ingatlan időközben az önkormányzat tulajdonába kerül.

A visszavásárlási vételár számításának módját törvény szabályozza, mely szerint a visszavásárlási vételár a Nemzeti Eszközkezelő által a lakóingatlanért fizetett vételár jegybanki alapkamattal, valamint a Nemzeti Eszközkezelő által az Ingatlanra fordított értéknövelő beruházások értékével, valamint a Nemzeti Eszközkezelő által a bérlő (eladó) helyett megfizetett kötelezettség összegével megnövelt összege.

Comments are closed.