Főoldal

Az Országgyűlés megalkotta a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvényt annak érdekében, hogy a Nemzeti Eszközkezelő Programban résztvevő természetes személyek kedvezményes konstrukciók keretében visszakaphassák bérelt ingatlanuk tulajdonjogát. Ennek keretében választhattak a rendkívül kedvező egyösszegű visszavásárlás, a részletvételes konstrukció között, vagy a dönthettek úgy, hogy továbbra is bérlők maradnak.

1. Egyösszegű vevőkre vonatkozó fontosabb szabályok

Egy összegű adásvételi szerződés megkötésének jogszabályi határideje 2019. december 1-jéről 2020. február 28-ára módosult. Akik ezen határidőig nem kötnek adásvételi szerződést, azok 2020. árpilis 1. napján a törvény erejénél fogva részletvétellel szereznek tulajdont. Az adásvételi szerződések kiszervezése folyamatos, fontos, hogy a kiértesített időpontban a megjelölt ügyvéd előtt a szerződés aláírása céljából megjelenjenek.

2. Részletvevőkre vonatkozó fontosabb szabályok

A 2019. szeptember 20-ig érvényesen nyilatkozó, részletvételt választó ügyfelek 2019. október 1-jével a törvény erejénél fogva tulajdonjogot szereztek ingatlanukon. A tulajdonjog bejegyzése iránti kérelmek benyújtását a NET megkezdte, a bejegyzésről a földhivatal értesíteni fogja az új tulajdonosokat is.

Azon részletvevős bérlő, akinek érvényes nyilatkozata

  • szeptember 21. – december 31. között érkezik be 2020. január 01-jén,
  • január 01. – február 28. között érkezik be, 2020. március 01-jén

szerez tulajdont a törvény erejénél fogva.

A részletvétel szabályairól szóló tájékoztató letölthető innen.

3. Érvényes nyilatkozatot még nem tevő bérlőkre vonatkozó fontosabb szabályok

Azoknak a bérlőnek, akik 2019. december 1-jéig egyáltalán nem nyilatkoztak, a NET 2019. december 15-ig újabb tájékoztatót/nyilatkozatokat küld. A nyilatkozat visszaküldésére az átvételtől számított 30 nap áll rendelkezésre. A nyilatkozatot legkésőbb a határidő utolsó napján postára kell adni vagy le kell adni a NET Ügyfélszolgálatán. Azon bérlők nyilatkozatát, akik a korábban meghatározott 60 napos nyilatkozattételi határidőn túl nyilatkoztak, a NET elbírálja, és ha szükséges, hiánypótlást küld ki. Kérjük, hogy amennyiben a beküldött nyilatkozatával kapcsolatban hiánypótlási felhívást kapott, az abban foglaltaknak minél előbb tegyen eleget! Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a tulajdonjog-átruházásig továbbra is teljesíteniük kell a bérleti díj és a közös költség fizetési kötelezettségeiket.

Amennyiben fentiekkel kapcsolatban kérdése merül fel, kérjük, hívja Ügyfélszolgálatunkat!

Comments are closed.