Bérlők jogai és kötelezettségei

A NET program keretében a korábbi ingatlantulajdonosból bérlő lesz. A bérleti szerződés feltételeit a vonatkozó törvény és a kormányrendelet szabályozza. A NET törvény és kormányrendelet teljes szövege megtalálható a  Vonatkozó jogszabályok menüpont alatt.

A bérlők és a Nemzeti Eszközkezelő Zrt., mint bérbeadó között jogviszonyt az Általános Szerződési Feltételek szabályozza.

2018. május 25-től hatályos ÁSZF

Ha a bérlő maradéktalanul eleget tesz a bérleti szerződésben foglaltaknak, akkor határozatlan időre szóló bérleti jogviszony illeti meg. Súlyos szerződésszegés esetén azonban a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. a lakásbérleti szerződést felmondhatja.

Bérlők jogai:

  • határozatlan időre szóló bérleti jogviszony
  • a bérlő halála esetén a bérlővel együtt élő családtagok a bérleti jogot folytathatják

Bérlők kötelezettségei:

  • lakbér, közüzemi díjak, közös költség rendszeres fizetése
  • az ingatlan rendeltetésszerű használata
  • a rendeltetésszerű használat ellenőrzésének segítése

Amennyiben Önnel a Nemzeti Eszközkezelő már megkötötte a bérleti szerződést, további információt a Bérlők  menüpont alatt talál.

Comments are closed.