Ügyintézés menete

A NET programhoz az a nehéz helyzetbe került hiteladós csatlakozhat, akinek az ingatlanára, a hitelére, valamint a szociális helyzetére vonatkozó jogszabályi feltételek egyidejűleg teljesülnek. Erről bővebben a Jogosultsági feltételek alatt olvashat.

Ügyintézés indítása

A programba való részvételi szándékot a hitelt nyújtó pénzintézetnél/ követeléskezelőnél szükséges jelezni. Az ingatlan NET Zrt. részére történő felajánlását hivatalosan egy szándéknyilatkozat aláírásával lehet kezdeményezni. A jogszabályi feltételek teljesülése esetén az ügyet a pénzügyi intézmény továbbítja a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-hez.

Javasoljuk, hogy amennyiben úgy gondolja, hogy megfelel a törvényi feltételek mindegyikének, keresse fel hitelt nyújtó pénzintézetét/ a jelzáloghitelét kezelő követeléskezelő céget, és indítsa el a folyamatot.

Szükséges Igazolások

A szociális rászorultságról a hiteladósnak 30 napnál nem régebbi igazolást kell bemutatnia a hitelt nyújtó pénzügyi intézmény fiókjában.

 • Fővárosi és megyei kormányhivatal igazolja: családi pótlék, gyermeknevelési támogatás
 • Önkormányzat jegyzője igazolja: lakásfenntartási támogatás, lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
 • Járási hivatal igazolja: aktív korúak ellátása, időskorúak járadéka, ápolási díj, nyugdíj előtti álláskeresési segély
 • Közfoglalkoztató igazolja: közfoglalkoztatási jogviszony (foglalkoztatási szerződés másolatának hitelesítésével)
 • Saját jogú nyugellátás, özvegyi nyugdíj – ide nem értve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat – szülői nyugdíj, vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátása igazolható:
  • az ellátást megállapító határozattal vagy az évenkénti rendszeres emeléséről szóló értesítéssel és 
  • az ellátás folyósításának igazolásával, mely lehet a postai kifizetésről szóló nyugdíj szelvény, vagy az ellátás jóváírását is igazoló banki számlakivonat

A NET programba kerülés folyamata

Ha a pénzügyi intézmény által ellenőrzött  iratok és igazolások alapján Ön jogosult a NET programban való részvételre, és nyilatkozatával (banki nyilatkozat) a pénzintézet is hozzájárul az ingatlan értékesítéséhez, akkor továbbítja ügyét a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-hez. A NET Zrt. műszaki felméréssel ellenőrzi, hogy a megvételre kínált ingatlan lakhatásra alkalmas-e. Amennyiben a műszaki állapot megfelel a jogszabályban előírtaknak, akkor a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. két szerződést köt meg Önnel

 • ingatlan adásvételi szerződés, amellyel az ingatlant a Magyar Állam megvásárolja (ez tartalmazza a visszavásárlási jogra vonatkozó feltételeket is)
 • lakásbérleti szerződés, amely alapján Ön – a bérleti díj fizetése esetén – határozatlan ideig bérlőként az ingatlanban maradhat

 

Comments are closed.