Egyösszegű megvásárlás

A lakóingatlanok egyösszegű visszavásárlásának feltételei

A vonatkozó jogszabály alapján a Nemzeti Eszközkezelő érintett bérlői rendkívül kedvező feltételek mellett megvásárolhatják az ingatlant, azzal, hogy

 • a lakóingatlan elhelyezkedése alapján százalékos kedvezményt kapnak a vételárból,
 • a bérlők közeli hozzátartozói is élhetnének a lehetőséggel,
 • tulajdonszerzés kapcsán felmerülő anyagi és eljárási kötelezettségeket az állam viseli,
 • a kapott százalékos kedvezmény mértékéig az állam javára bejegyzett jelzálogjog és 5 évig fennálló elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. A jelzálogjog és az elidegenítési és terhelési tilalom törölhető a kedvezménynek megfelelő összeg megfizetése esetén.

Az egyösszegű megvásárlás során alkalmazandó vételár

Az ingatlan vételárának alapja az az összeg, amennyiért a Magyar Állam korábban megvásárolta a bérlőtől (bérlőtársaktól).

A Nemzeti Eszközkezelő érintett bérlői az ingatlan vételárából az alábbi kedvezményekre jogosultak:

 • a vételárba beleszámítana a 2018. december 31-ig megfizetett bérleti díj összege,
 • a vételár megállapítása során az állam kamatot nem számít fel (jegybanki alapkamatot sem)
 • további százalékos kedvezmények az alábbiak szerint:
 • Budapesten és az agglomerációjában 15 %
 • Megyeszékhelyeken és megyei jogú városokban: 15 %
 • Egyéb vidéki városban: 25 %
 • Nagyközségben, községekben: 35 %

Az ingatlan vételárát a Nemzeti Eszközkezelő számítja ki és tájékoztatja a bérlőt (bérlőtársakat). A kiszámított vételár vitatására nincs lehetőség.

Egyösszegű visszavásárláshoz szükséges teendők

Az ingatlan egyösszegű megvásárlásának további feltétele,

 • a Nemzeti Eszközkezelő bérlőjének (bérlőtársainak) erre vonatkozó nyilatkozata;
 • az adásvételi szerződés megkötése legkésőbb 2019.december 1-jéig;
 • a vételár egyösszegben történő megfizetése a szerződésben meghatározott időpontig.

Nyilatkozat

A Nemzeti Eszközkezelő által a bérlőjének (vagy bérlőtársainak) kiküldött nyilatkozatot

 • valamennyi bérlőtársnak egybehangzóan ki kell töltenie és két tanú előtt alá kell írnia;
 • legkésőbb az adásvételi szerződés megkötéséig szükséges nyilatkozni a tulajdonszerzési hányadokról;
 • közeli hozzátartozó tulajdonszerzése esetén a valamennyi bérlőtársnak egybehangzóan nyilatkoznia kell arról, hogy a közeli hozzátartozó tulajdonszerzéséhez hozzájárulnak;
 • kézhezvételt követő 60 napon belül vissza kell küldeni a Nemzeti Eszközkezelő részére.
Tájékoztatjuk Tisztelt Bérlőinket, hogy a szükséges nyilatkozat mintát a Nemzeti Eszközkezelő fogja postai úton megküldeni az Önök részére, legkésőbb 2019. március 31-ig.
Kérjük, hogy a kitöltött nyilatkozatot a kézhez vételétől számított 60 napon belül küldjék vissza a Nemzeti Eszközkezelő részére!
Amennyiben Önök 60 napon belül nem nyilatkoznak, a jelenleg fizetett bérleti díjuk 2019. július 1-től a háromszorosára fog emelkedni.

 

Adásvételi szerződés megkötése

Az ingatlan egyösszegű megvásárlása ügyvéd előtt történik, legkésőbb 2019. december 1-jéig. Az ügyvédi költséget az állam viseli, továbbá a tulajdonszerzésnek sem lesz költsége.

Vételár kifizetése

Az ingatlan vételárának egyösszegben kell megérkeznie átutalás útján a számlán megjelölt bankszámlaszámra.

Készpénzes vásárlásra nincs lehetőség.

Hitelből történő fizetés lehetséges.

A hitelhez Családi Otthonteremtési Kedvezmény igénybevétele is lehetséges. A CSOK igénybevételének feltételeiről a pénzintézetek nyújtanak tájékoztatást.

Comments are closed.