Visszavásárlás

Tájékoztatjuk a tisztelt bérlőinket arról, hogy a Nemzeti Eszközkezelő Programban résztvevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi … törvény alapján a

Nemzeti Eszközkezelő fizetési kötelezettségeiknek eleget tevő bérlői a 2019. év során dönthetnek akként, hogy

A szükséges nyilatkozat mintát és a személyre szabott vételárat és részletfizetési feltételek is tartalmazó tájékoztató levelet a Nemzeti Eszközkezelő 2019. március 31. napjáig küldi meg az érintett bérlők részére. Így a visszavásárlással kapcsolatban jelenleg nincs tennivaló.

További részleteket a Visszavásárlás menüpont alatt olvashatnak.

Budapest, 2019. január

Nemzeti Eszközkezelő Zrt.

Comments are closed.