Közérdekű adatok

Közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban, vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be.

Közérdekű adat megismerése iránti igényt szóban a NET Zrt. személyes ügyfélszolgálatán vagy a NET Zrt. szóvivőjénél (1122 Budapest, Városmajor utca 12-14.) lehet benyújtani.

Közérdekű adat megismerése iránti igényt írásban a NET Zrt. (1122 Budapest, Városmajor utca 12-14.) postacímére megküldött, vagy a személyes ügyfélszolgálaton leadott levélben, elektronikus úton pedig a NET Zrt. info@netzrt.hu címén vagy 795-0355 faxszámon keresztül lehet benyújtani.

Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszékhez (a továbbiakban: bíróság) fordulhat.

KÖZZÉTÉTELI LISTÁK:

A társaság elnevezése: Nemzeti Eszközkezelő Zrt.

Jegyzett tőke: 101 000 000 Ft

Foglalkoztatottak száma: 175 fő

Tulajdonosi jogokat gyakorló felettes szerv: MNV Zrt.

A társaság postai címe: 1122 Budapest, Városmajor u. 12-14.

Központi telefonszáma: (06-1) 795-5100

Központi telefax száma: (06-1) 795-0355

Ügyfélkapcsolat: (06-1) 795-5100

Ügyfélfogadási rend: Hétfő-péntek: 08.00-17.00

Honlapjának címe: www.netzrt.hu

Központi e-mail címe: info@netzrt.hu

A társaság cégjegyzékszáma: 01-10-047165

Adószáma: 23501904-2-43

Statisztikai számjele: 23501904-6820-114-01

Bankszámla száma: Magyar Államkincstár 10032000-01800401-00000031

A Társaság törvényességi felügyeletét ellátó szerv: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság

Az Alapító Okirat kelte:

   legelső bejegyzés: 2011. augusztus 29.,

   legutolsó módosítás: 2019. május 28.

A Társaság működésének időtartama: határozatlan

ALAPÍTÓ OKIRAT >> 

SZERVEZETI ADATOK:

Felügyelő bizottság:

 • Dr. Gyulás Éva
 • Szilovics Éva Bianka
 • Komor István

Vezetőség

 • Csillag Tamás, vezérigazgató
 • dr. Könczöl Erzsébet, vezérigazgató-helyettes
 • dr. Szabó Katalin, vezérigazgató-helyettes
 • Juhász György, pénzügyi igazgató
 • Rásó Mihály, műszaki igazgató

GAZDÁLKODÁSI ADATOK:

2011. évi mérleg- és eredménykimutatás >>

2012. évi mérleg- és eredménykimutatás >>

2013. évi mérleg- és eredménykimutatás >>

2014. évi mérleg- és eredménykimutatás >>

2015. évi mérleg- és eredménykimutatás >>

2016. évi mérleg- és eredménykimutatás >>

2017. évi mérleg- és eredménykimutatás >>

2018. évi mérleg- és eredménykimutatás >>

A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE:

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. küldetése az, hogy a Magyar Állam nevében eljárva, a Magyar Állam javára megvásárolja a jelzáloghitelük törlesztésére képtelen, súlyosan eladósodott családok ingatlanjait, így védve a családokat és otthonaikat. Az ingatlanvásárlás mikéntjét jogszabályok >> határozzák meg, azoktól eltérni nem lehet. Ugyanakkor a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. minden olyan felajánlott ingatlant megvásárol, melynél a jogszabályi feltételek maradéktalanul teljesülnek.

A NET programban az ingatlantulajdonosból bérlő lesz, akinek a Magyar Állam határozatlan időre biztosítja a bérlés lehetőségét.

 • a hiteladós lemond az ingatlan tulajdonjogáról, és bérlőként otthonában maradhat,
 • a Magyar Állam megvásárolja a felajánlott ingatlant és
 • a hitelező elengedi a hiteladós fennmaradó tartozását.

A Magyar Állam nevében a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. minden olyan ingatlant megvásárol, amelynek eladásához a hitelező pénzügyi intézmények hozzájárultak. A Nemzeti Eszközkezelő ennek érdekében felveszi a kapcsolatot a hiteladóssal, időpontot egyeztet vele, hogy a lakóingatlant leltárba vegye, valamint, hogy megkössék az adásvételi szerződést és bérleti szerződést. Ennek eredményeképp a korábbi hiteladós – mint bérlő – továbbra is az otthonában maradhat. Bérlőként a Nemzeti Eszközkezelőtől határozatlan időtartamra bérli az ingatlant, melynek használatáért havi bérleti díjat fizet.

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. tevékenységét meghatározó jogszabályok:

 1. 2018. évi CIII. törvény
  a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról
 2. 274/2018. (XII.21.) Korm. rendelet
  a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításával kapcsolatos egyes szabályokról
 3. 2011. évi CLXX. törvény
  a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról
 4. 1993. évi LXXVIII. törvény
  a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁK:

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, valamint e törvény végrehajtási rendeletei alapján

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt., mint ajánlatkérő az alábbiakban teszi közzé a szükséges adatokat, információkat és dokumentumokat az éves közbeszerzési tervekről, a közbeszerzési eljárások alapján megkötött közbeszerzési szerződésekről, és a szerződések teljesítésére vonatkozó adatokról.

Éves közbeszerzési terv:

2012. évi közbeszerzési terv >>

2012-es módosított közbeszerzési terv >>

2013. évi közbeszerzési terv >>

2013-as módosított közbeszerzési terv >>

2013. évi közbeszerzési terv 2. számú módosítása >>

2013. évi közbeszerzési terv 3. számú módosítása >>

2014. évi közbeszerzési terv >>

2014-es módosított közbeszerzési terv >>

2014-es közbeszerzési terv 2. számú módosítása >>

2015. évi közbeszerzési terv >>

2015. évi közbeszerzési terv módosítása>>

2016. évi közbeszerzési terv>>

2016. évi módosított közbeszerzési terv>>

2017. évi közbeszerzési terv>>

2018. évi közbeszerzési terv>>

2018. évi módosított közbeszerzési terv>>

2019. évi Közbeszerzési Terv>>

2019. évi Módosított Közbeszerzési Terv>>

Éves statisztikai összegezés:

2011-es statisztikai összegezés >>

2012-es statisztikai összegezés >>

2013-as statisztikai összegezés >>

2014-es statisztikai összegezés >>

2015-ös statisztikai összegezés >>

2016. évi statisztikai összegezés >>

2017. évi statisztikai összegezés >>

2018. évi statisztikai összegezés >>

 

Közbeszerzési szerződések:
1.Szolgáltatási keretszerződés informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására>>

1.1.Szolgáltatási keretszerződés informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására 2015. >>

1.2.Egyedi Szolgáltatási megállapodás >>

1.3.Felhasználói szerződés >>

2.Megbízási szerződés ingatlanok műszaki állapotának felmérésére, leltárba vételére, ingatlanok üzemeltetésére, hibaelhárításra >>

2.1. Megbízási szerződés ingatlanok műszaki állapotának felmérésére, leltárba vételére, ingatlanok üzemeltetésére, hibaelhárításra – 1. számú módosítása >>

2.2. Megbízási szerződés ingatlanok műszaki állapotának felmérésére, leltárba vételére, ingatlanok üzemeltetésére, hibaelhárításra  – Hatályos 2015.12.22-től

2.3. Megbízási szerződés ingatlanok műszaki állapotának felmérésére, üzemeltetésre, hibaelhárítására, leltárba vételére – Hatályos: 2018. 01. 01-től

2.4. Megbízási szerződés ingatlanok műszaki állapotának felmérésére, üzemeltetésére, hibaelhárítására, leltárba vételére – Díjmódosításra vonatkozó megállapodás – Hatályos: 2019. 01. 01-től

3.Ócsán felépült 80 db lakhatási célú ingatlan üzemeltetési feladatainak ellátása>>

3.1. Megbízási szerződés módosítása >>

3.2.Ócsán felépült 80 db lakhatási célú ingatlan üzemeltetési feladatainak ellátása  – hatályos 2016.08.01-től

4.Szolgáltatási szerződés bérszámfejtési, számviteli és kontrolling szolgáltatás nyújtására 2013. >>

4.1.Szolgáltatási szerződés bérszámfejtési, számviteli és kontrolling szolgáltatás nyújtására 2015. >>

4.2.Szolgáltatási szerződés bérszámfejtési, számviteli és kontrolling szolgáltatás nyújtására 2015_2 >>

4.3.Szolgáltatási szerződés bérszámfejtési, számviteli és kontrolling szolgáltatás nyújtására 2018 >>

5.Nyíltvégű egyedi biztosítási szerződés, rögzített díjtételű, adatközlésen alapuló, all-risks vagyon- és felelősségbiztosításra >>

5.1.Nyíltvégű egyedi biztosítási szerződés, rögzített díjtételű, adatközlésen alapuló, all-risks vagyon- és felelősségbiztosításra – hatályos 2016.08.01-től >>

5.2.Nyíltvégű egyedi biztosítási szerződés módosítása – 2017. 02. 01. >>

5.3.Nyíltvégű egyedi biztosítási szerződés módosítása – hatályos: 2018. 01. 01-től >>

5.4.Vagyonbiztosítási szerződés 2019.01.02. >>

6.Megbízási szerződés könyvvizsgálói szolgáltatás nyújtására >>

6.1. Megbízási szerződés könyvvizsgálói szolgáltatás nyújtására 2017 – 2019. >>

7.Megbízási szerződés mentorálási feladatok ellátására >>

7.1.Megbízási szerződés módosítása >>

7.2.Megbízási szerződés mentorálási feladatok ellátására – Hatályos 2016. május 01. napjától >>

7.3.Megbízási szerződés módosítása mentorálási feladatok ellátására – Hatályos: 2019. január 23. napjától >>

8.Irodaszer szállítási szerződés 2014. >>

Irodaszer szállítási szerződés 2015. >>

Irodaszer szállítási szerződés 2017. >>

9.Takarítási szolgáltatás nyújtása>>

 9.1.Takarítási szolgáltatási szerződés I. sz. módosítás >>

 9.2.Takarítási szolgáltatási szerződés II. sz. módosítása >>

 9.3.Takarítási szolgáltatási szerződés III. sz. módosítása >>

 9.4.Takarítási szolgáltatási szerződés IV. sz. módosítása >>

10.Munkaerő-kölcsönzési szerződés >>

11.Szolgáltatási szerződés call center szolgáltatás nyújtására >>

12.Flottakezelési szolgáltatásokkal vegyes gépjármű bérleti szerződés >>

I. Flottakezelési szolgáltatásokkal vegyes gépjármű bérleti szerződés>>

II. Flottakezelési szolgáltatásokkal vegyes gépjármű bérleti szerződés>>

II.1. Flottakezelési szolgáltatásokkal vegyes gépjármű bérleti szerződés módosítása>>

III. Flottakezelési szolgáltatásokkal vegyes gépjármű bérleti szerződés>>

IV. Flottakezelési szolgáltatásokkal vegyes gépjármű bérleti szerződés >>

13. Szolgáltatási szerződés bérlőmenedzsmenti, követelésnyilvántartási feladatok ellátására, illetve az ezzel kapcsolatos számlalevelek, postai küldemények előállítására, kézbesítésére 2015.08.01.>>

13.1.Szolgáltatási szerződés módosítása a bérlőmenedzsmenti, követelésnyilvántartási feldatok ellátására, illetve az ezzel kapcsolatos számlalevelek, postai küldeményk előálítására, kézbesítésére 2018.06.26.>>

13.2. Szolgáltatási szerződés bérlőmenedzsmenti, követelésnyilvántartási feladatok ellátására, illetve az ezzel kapcsolatos számlalevelek, postai küldemények előállítására, kézbesítésére 2019.01.01.>>

14.Vállalkozási szerződés az ócsai ingatlanokon kerti öntözőkutak létesítésére >>

15.Takarítási szerződés 2017. 07. 03-tól >>

15.1. Takarítási szerződés módosítása – Hatályos: 2018. 03.01-től>>

15.2. Takarítási szerződés módosítása – Hatályos 2018.05.01-től>>

16. Szolgáltatás-finanszírozó egészségbiztosítási szerződés >>

17. Takarítási szerződés 2019. augusztus 01-től>>
18. Szolgáltatás-finanszírozó egészségbiztosítás 2019. december 01-től>>

A 2009. évi CXXII. tv. szerinti tájékoztatás:

A 2009. évi CXXII. tv. szerinti közzététel >>
Javadalmazási szabályzat >>

– 2016.01.01 -től

– 2019.12.18 -tól

Comments are closed.