Nem formalizált igazolások, iratok

A Hiteladós a pénzügyi intézménynél leadandó Szándéknyilatkozatához a következő, nem formalizált igazolásokat, iratokat kell, hogy csatolja a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján:

  • közfoglalkoztatási jogviszony fennállása igazolható a közfoglalkoztatási szerződés közfoglalkoztató által hitelesített másolatával (a hitelesítésnek a Szándéknyilatkozat beadását megelőző 30 napban kell megtörténnie);
  • saját jogú nyugellátásban való részesülés igazolásához mellékelni kell a nyugellátást megállapító határozatot, a nyugellátás évenkénti rendszeres emeléséről szóló értesítést vagy a folyósított nyugellátás törzsszámáról szóló igazolást és
    • postai úton történő nyugdíj-kifizetés esetén a nyugdíj átvételét igazoló, a szándéknyilatkozat benyújtásának időpontjánál 30 napnál nem régebbi nyugdíj-szelvényt vagy
    • átutalással történő nyugdíj-kifizetés esetén a nyugdíj jóváírását is igazoló szándéknyilatkozat benyújtásának időpontjánál 30 napnál nem régebbi bankszámlakivonatot.
Bookmark the permalink.

Comments are closed.