Pályázati felhívás ügyvédek részére

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. (1024 Budapest, Margit Krt. 85-87.) a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény 3. § (1) bekezdésében meghatározott feladatainak hatékony ellátása érdekében

pályázatot hirdet

ügyvédek részére a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. megbízása és az általa megküldött adatok alapján a Magyar Állam nevében megvásárolandó ingatlanok vonatkozásában ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas Ajánlat, valamint Bérleti szerződés elkészítésére és egyéb közreműködői feladatok ellátására (dokumentumok aláíratása, ellenjegyzése, helyszín és technikai feltételek biztosítása, kapcsolattartás).

A pályázati felhívásra az az ügyvéd jelentkezhet, aki az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény alapján ügyvédi tevékenységet végezhet és e tevékenységét nem szünetelteti. Pályázhat az az ügyvédi iroda is, ahol legalább egy ügyvéd a fenti kritériumoknak megfelel. Sikeres pályázat esetén a tevékenység ellátására az Eljárásrend (lásd a tájékoztató anyagok között) 7. § (2)-(5) bekezdésében meghatározottak szerint helyettes ügyvéd jelölhető.

Annak a jelentkezőnek a jelentkezése kerül befogadásra, aki az Eljárásrend 6. § (3) bekezdésében foglalt feltételek teljesítéséről nyilatkozik.

A pályázat elbírálása, valamint az eljáró ügyvédek kiválasztása során előnyt jelent egyéni ügyvédek esetén a jogi szakvizsga jelentkezési határidőt megelőző öt éven belüli megszerzése, illetve ügyvédi irodák esetén az irodának jelentkezési határidőt megelőző öt éven belüli alapítása és valamennyi ügyvéd tagjának a jogi szakvizsga jelentkezési határidőt megelőző öt éven belüli megszerzése.

Az Eljárásrend alapján kiválasztott pályázat esetén a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. a pályázóval határozatlan idejű megbízási szerződést köt.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 19.

A pályázatot a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-hez (1024 Budapest, Margit Krt. 85-87.) kell postai úton, egy példányban, zárt borítékban „Pályázat ügyvédi közreműködői tevékenység ellátására” szöveg feltüntetésével benyújtani és egyúttal a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. ugyvedipalyazat@212.52.177.117 elektronikus levelezési címére megküldeni.

A pályázathoz a következő dokumentumok csatolása szükséges:

– kitöltött és aláírt jelentkezési lap,

– ügyvédi igazolvány fénymásolata,

– kamarai igazolás arról, hogy a jelentkező (ügyvédi irodánál a tevékenységet személyes közreműködéssel végző ügyvéd) nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt, illetve ügyvédi tevékenységét nem szünetelteti,

– ügyvédi felelősség-biztosítás fennállását igazoló dokumentum,

– ügyvédi iroda jelentkező esetén az alapító okirat másolata,

– ügyvéd nyilatkozata az Eljárásrend 6. § (3) bekezdésében foglalt feltételek teljesítéséről,

– szakmai önéletrajz és szakmai életút bemutatása (különösen az ingatlanforgalmi szakirányú tapasztalatok, szakképzettségek tekintetében), a szakirányú képzettséget igazoló dokumentum másolata.

Azon jelentkező(k) – postai úton beküldött – pályázati anyaga, akivel/akikkel a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. nem köt megbízási szerződést, a pályázó(k) részére visszaküldésre kerül(nek).

A pályázati dokumentáció és a tájékoztató anyagok az alábbi linkekre kattintva érhetőek el:

Kitöltendő dokumentumok:

 1. Jelentkezési lap egyéni ügyvéd részére (Word)
 2. Jelentkezési lap ügyvédi iroda részére (Word)
 3. Jelentkezési lap 5 évnél nem régebben szakvizsgázott ügyvéd részére (Word)
 4. Jelentkezési lap 5 évnél nem régebben alapított ügyvédi iroda részére (Word)
 5. Nyilatkozat egyéni ügyvéd részére (Word)
 6. Nyilatkozat ügyvédi iroda részére (Word)
 7. Nyilatkozat 5 évnél nem régebben szakvizsgázott ügyvéd részére (Word)
 8. Nyilatkozat 5 évnél nem régebben alapított ügyvédi iroda részére (Word)

Tájékoztató anyagok:

 1. Eljárásrend az ügyvédek kiválasztásáról és az eljáró ügyvédek feladatairól (PDF)
 2. Megbízási szerződés minta valamint tájékoztató a díjazásról és elszámolásról (PDF)
 3. Szerződésminták és ÁSZF (PDF)
 4. Folyamatábra
 5. Jogszabályok
Bookmark the permalink.

Comments are closed.